Татарстан Республикасы Судьяларның квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкиллегенә кандидатларны алдан сайлап алуның башлануы хакында белдерү

21 ноябрь 2020 ел., шимбә

Татарстан Республикасы Судьяларның квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкилләренең вәкаләтләре тәмамлану вакыты җитеп килү белән бәйле рәвештә Татарстан Республикасы Судьяларның квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкиллегенә  кандидатларны алдан сайлап алу игълан ителә.

«Татарстан Республикасы Судьяларның квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкилләре турында» 2002 елның 15 октябрендәге 14-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан Республикасы Судьяларның квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкилләре итеп 35 яше тулган, югары юридик белемле, намусына тап төшерә торган гамәлләр кылмаган, дәүләт яки муниципаль вазыйфалар, дәүләт һәм муниципаль хезмәт вазыйфалары биләмәүче, аларның оештыру-хокукый  рәвешенә һәм милек рәвешенә карамастан, оешмалар һәм учреждениеләр җитәкчеләре, адвокат һәм нотариус  булып эшләмәүче Россия Федерациясе гражданнары билгеләп куела ала.

Кандидатларны алдан сайлап алу Татарстан Республикасы Президентының 2002 елның 17 октябрендәге ПУ-880 номерлы Указы белән (Татарстан Республикасы Президентының 2020 елның  20 ноябрендәге ПУ-768 номерлы Указы нигезендә кертелгән үзгәреше белән) расланган Татарстан Республикасы Судьяларның квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкиллегенә кандидатларны алдан сайлап алу тәртибе турында нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

Җәмәгать берләшмәләренә, дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, югары белем бирү мәгариф оешмаларына һәм башка оешмаларга кандидатлар буенча тәкъдимнәрен әлеге белдерү басылган   көннән соң 15 календарь көн дәвамында җибәрергә тәкъдим ителә.

Элемтәгә керү өчен телефон: (843) 567-88-33.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International